• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption
Szkoła Współpracy
Uczestnicy
Dziękujemy za zainteresowanie projektem „Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” i wysłanie zgłoszeń.

Jego założeniem było zrekrutowanie 1034 szkół i przedszkoli z całej Polski. Miło nam poinformować, że udało się ten cel osiągnąć.

Poniżej przedstawiamy oficjalne listy z uczestnikami dla każdego województwa, zawierające dane podmiotów (z podziałem na typy), które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.


 
Rekrutacja do SKD trwa

Zapraszamy wszystkie organizacje o zasięgu co najmniej regionalnym działające non profit na rzecz środowiska szkolnego do włączenia się w prace Społecznego Komitetu Doradczego (SKD), który zostanie powołany w ramach projektu systemowego „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się tutaj

 
Projekt

news1W marcu ruszył nowy ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej pt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jego celem jest wprowadzenie w 1034 placówkach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu wu spółpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

PRZEJDŹ
 

projekt i realizacja: portale internetowe NET-atak.pl

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013 © Ministerstwo Edukacji Narodowej