szkolawspolpracy.pl

Blog tematyczny o edukacji, rozwoju, pracy.

Rozwój osobisty

Zdałem egzamin na prawo jazdy – co dalej?

Zdałem egzamin na prawo jazdy – co dalej?

Zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy to ogromne osiągnięcie, które otwiera przed nami drzwi do niezależności i swobody poruszania się po drogach. Jednak wiele osób zadaje zadaje pytanie: zdałem egzamin na prawo jazdy – co dalej? W tym artykule przedstawimy ci kolejne kroki, które musisz podjąć, aby otrzymać fizyczny dokument potwierdzający twoje uprawnienia.

Agenda:

  1. Arkusz przebiegu
  2. Aktualizacja profilu kierowcy
  3. Opłata za wydanie dokumentu
  4. Formalności podczas odbioru prawa jazdy
  5. Jazda po zdaniu egzaminu

Arkusz przebiegu

Bezpośrednio po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, egzaminator wyda ci arkusz przebiegu wraz z opisem realizacji zadań i uzyskanym wynikiem z części praktycznej egzaminu. Ten dokument stwierdza zaliczenie egzaminu i powinieneś go zachować w razie jakichkolwiek nieprawidłowości. Jednak sam arkusz nie jest dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdów – konieczne jest jego zamienienie na plastikowe prawo jazdy.

Aktualizacja profilu kierowcy

Po zdaniu egzaminu, egzaminator wprowadza informacje o twoim pozytywnym wyniku egzaminu do systemu teleinformatycznego. Te dane są następnie przekazywane do wydziału komunikacji, który jest odpowiedzialny za zamówienie i produkcję twojego prawa jazdy. Jednak samo wprowadzenie danych do systemu nie wystarcza – musisz załatwić także różne formalności osobiście.

Opłata za wydanie dokumentu

Aby otrzymać plastikowe prawo jazdy, musisz zapłacić za wydanie dokumentu. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  1. Przelew bankowy – najczęściej wystarczy wykonać tradycyjny przelew na konto urzędu miasta lub starostwa powiatowego. W tytule przelewu powinieneś podać swoje dane personalne oraz rodzaj opłaty.
  2. Płatność online – niektóre urzędy umożliwiają dokonanie płatności online na swoich stronach internetowych. Możesz skorzystać z tej opcji, jeśli jest dostępna.
  3. Płatność w kasie urzędu – możesz także osobiście udać się do wydziału komunikacji i dokonać opłaty w kasie.

Należy pamiętać, że opłata za wydanie prawa jazdy wynosi obecnie 100,50 zł i może być zmieniona w przyszłości. Po dokonaniu opłaty, musisz dostarczyć potwierdzenie opłaty za jego wydanie do urzędu.

Urząd składa zamówienie na produkcję twojego prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Proces ten zazwyczaj trwa około 7 dni roboczych, ale czas oczekiwania na dokument może się różnić w zależności od obciążenia PWPW. Możesz śledzić postęp produkcji swojego prawa jazdy na stronie internetowej info-car.pl, korzystając z funkcji sprawdzania statusu.

Formalności podczas odbioru prawa jazdy

Gdy twoje prawo jazdy zostanie wydrukowane i dostarczone do urzędu, otrzymasz powiadomienie, ze dokument jest gotowy do odbioru. Konieczna będzie więc wizyta w wydziale komunikacji. Podczas odbioru, upewnij się, że masz przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający twoją tożsamość. Sprawdź także, czy wszystkie dane na dokumencie są prawidłowe.

Jazda po zdaniu egzaminu

Dla świeżo upieczonych kierowców ważna jest informacja, że zdanie egzaminu na prawo jazdy nie uprawnia automatycznie do prowadzenia pojazdów. Dopiero po otrzymaniu fizycznego prawa jazdy można rozpocząć jazdę samochodem. Prowadzenie auta bez posiadania dokumentu uprawniającego jest nielegalne i grozi wysokimi karami. Pamiętaj, że informacja o twoich uprawnieniach do kierowania pojazdem jest widoczna w systemie informatycznym dla służb kontrolujących ruch drogowy.

Zdałem egzamin na prawo jazdy – co dalej? Podsumowanie

Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy, musisz podjąć kilka kroków, aby otrzymać fizyczny dokument potwierdzający twoje uprawnienia. Musisz uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy i dostarczyć potwierdzenie wpłaty do urzędu. Po dokonaniu opłaty, urząd zamawia i produkuje twoje prawo jazdy. Gdy dokument będzie gotowy, otrzymasz powiadomienie o możliwości jego odbioru. Wtedy udaj się do urzędu, potwierdź swoją tożsamość. Dopiero po otrzymaniu plastikowego dokumentu możesz legalnie prowadzić pojazdy. Pamiętaj, że jazda bez posiadania prawa jazdy jest nielegalna i karalna.

Udostępnij