szkolawspolpracy.pl

Blog tematyczny o edukacji, rozwoju, pracy.

Księgowość

Dożywotnia służebność mieszkania a rachunki – kto ponosi opłaty?

Dożywotnia służebność mieszkania a rachunki – kto ponosi opłaty?

W prawie polskim istnieją dwie instytucje prawne,  dożywotnia służebność mieszkania (dożywocie) i służebność mieszkania. Podczas bliższego zapoznania się z tymi pojęciami okazuje się, że różnią się one nie tylko podstawą prawną, ale przede wszystkim formą i zakresem korzystania z tego prawa. W tym artykule wyjaśnimy przepisy o użytkowaniu przez osoby trzecie, zakresu służebności osobistej oraz odpowiemy na pytanie: dożywotnia służebność mieszkania a rachunki – kto ponosi opłaty?

Agenda:

  1. Czym jest służebność mieszkania?
  2. Na czym polega dożywotnia służebność mieszkania (dożywocie)?
  3. Kto ponosi opłaty za media w przypadku dożywotniej służebności nieruchomości?
  4. Dożywotnia służebność mieszkania a rachunki – podsumowanie
  5. Co oznacza nieodpłatna służebność mieszkania?

Czym jest służebność mieszkania?

Służebność mieszkania jest instytucją prawną, która regulowana jest przez Kodeks Cywilny. Jest służebnością osobistą, która przysługuje konkretnej osobie, zwanej służebnikiem. Tytuł służebności mieszkania polega na prawie służebnika do korzystania z określonego mieszkania lub lokalu znajdującego się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.

Służebnik ma prawo do zwykłego korzystania z mieszkania, przyjmowania gości, posiadania zwierząt domowych, odbierania przesyłek i korespondencji. Ponadto, może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców. Przepisy dotyczące służebności mieszkania znajdują się w art. 302 K.c.

Na czym polega dożywotnia służebność mieszkania (dożywocie)?

Dożywotnia służebność mieszkania, znana również jako dożywocie, regulowana jest także przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 908 K.c., dożywocie mieszkania polega na zobowiązaniu właściciela mieszkania do przeniesienia prawa własności mieszkania na nabywcę w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania.

W przypadku dożywotniej służebności mieszkania, nabywca danej nieruchomości musi przyjąć dożywotnika jako domownika i zapewnić mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło, opał i inne niezbędne rzeczy potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dodatkowo, w przypadku jego choroby, nabywca nieruchomości ma obowiązek zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnację. W sytuacji śmierci dożywotnika, właściciel mieszkania ponosi koszty pogrzebu zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

Warto zauważyć, że umowa o dożywocie ma znacznie szerszy zakres. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, umowa dożywocia jest umową wzajemną, dwustronnie zobowiązującą i odpłatną. Oznacza to, że dożywotnik otrzymuje od nabywcy świadczenie, które pozwala mu zaspokajać potrzeby życiowe.

Kto ponosi opłaty za media w przypadku dożywotniej służebności nieruchomości?

Teraz powróćmy do pytania, kto ponosi odpowiedzialność za opłaty za media w przypadku dożywotniej służebności mieszkania. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dożywotnik (właściciel nieruchomości) ma prawo do dożywotniego utrzymania zapewnionego przez nabywcę nieruchomości. Jednak przepisy nie wyraźnie określają, kto ponosi odpowiedzialność za opłaty za korzystanie z nieruchomości.

W praktyce sądy często orzekają, że dożywotnik powinien samodzielnie ponosić koszty związane z użytkowaniem mieszkania, w tym opłaty za media. Decyzję taką uzasadnia się faktem, że dożywotnik otrzymuje świadczenia od nabywcy, które powinny wystarczyć na pokrycie wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Jednakże, w przypadku umowy o dożywocie, obowiązki stron mogą być indywidualnie negocjowane i określone w umowie. W zależności od zawartych postanowień, obowiązek płacenia rachunków za media może spoczywać na nabywcy nieruchomości lub na dożywotniku.

Ważne jest, aby w umowie o dożywocie jasno określić, kto ponosi odpowiedzialność za opłaty za media, aby uniknąć nieporozumień i sporów w przyszłości. W przypadku braku takiego postanowienia, zgodnie z obowiązującym prawem, zwykle dożywotnik ponosi te koszty.

Co oznacza nieodpłatna służebność mieszkania?

Nieodpłatna służebność mieszkania oznacza, że ​​osoba ma prawo do korzystania z określonego mieszkania lub części mieszkania, bez konieczności płacenia czynszu lub opłat za to korzystanie. Służebność ta może zostać ustanowiona na rzecz konkretnej osoby na określony czas lub na czas życia tej osoby. Właściciel nieruchomości zostaje więc obciążony obowiązkiem umożliwienia korzystania z mieszkania osobie uprawnionej, bez żadnych finansowych wynagrodzeń. Ustanowić służebność nieodpłatną można za pomocą specjalnej umowy 

Dożywotnia służebność mieszkania a rachunki – podsumowanie

Dożywotnia służebność mieszkania i służebność mieszkania to dwie różne instytucje prawne, które regulowane są przez przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku dożywotniej służebności, dożywotnik ma prawo do dożywotniego utrzymania, a koszty związane z użytkowaniem mieszkania zwykle spoczywają na nim. Podczas zawierania umowy o dożywocie, ważne jest jasne określenie, kto będzie ponosił odpowiedzialność za te opłaty. W przypadku braku takiego postanowienia, koszty te zazwyczaj spoczywają na dożywotniku. Warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem w celu dokładnego ustalenia praw, obowiązków, wzajemnych stosunków między mającym służebność, sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, przed ustanowieniem dożywocia mieszkania.

Udostępnij