szkolawspolpracy.pl

Blog tematyczny o edukacji, rozwoju, pracy.

Księgowość

Umowa darowizny samochodu – czym jest i jak ją sporządzić?

Umowa darowizny samochodu – czym jest i jak ją sporządzić?

Przy sporządzaniu umowy darowizny należy jednak pamiętać o wielu obowiązkach i przepisach, które mają na celu zapobieganie ukrywaniu podatku dochodowego oraz praniu brudnych pieniędzy. Ważne jest również zgłaszanie darowizny i ewentualne opłacanie podatku w przypadku przekroczenia określonej kwoty darowizn w ciągu 5 lat. Poniżej wyjaśniamy czym jest umowa darowizny samochodu i jak ją sporządzić. Jeśli chcesz podarować samochód najbliższej rodzinie, te informacje z pewnością ci się przydadzą.

Agenda:

 1. Zawarcie umowy darowizny samochodu – co powinna zawierać?
 2. Procedura przekazania po podpisaniu umowy darowizny pojazdu

Zawarcie umowy darowizny samochodu – co powinna zawierać?

Sporządzając umowę darowizny samochodu, należy pamiętać o kilku kluczowych elementach. Akt darowizny powinien zawierać:

 1. Data i miejsce sporządzenia umowy – dokładna data i miejsce podpisania.
 2. Oznaczenie stron – należy podać dane darczyńcy i obdarowanego, wraz z zaznaczeniem stopnia pokrewieństwa między nimi.
 3. Dane darczyńcy – należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości darczyńcy.
 4. Dane obdarowanego – podobnie jak w przypadku darczyńcy, należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości obdarowanego.
 5. Wskazanie przedmiotu darowizny – należy sporządzić dokładny opis samochodu, podając jego numer rejestracyjny, numer VIN (lub numer ramy/silnika, jeśli pojazd nie posiada numeru VIN), rok produkcji, markę i model. 
 6. Określenie wartości przedmiotu darowizny – w umowie należy wskazać wartość przedmiotu umowy.
 7. Data przekazania przedmiotu – należy podać datę, w której nastąpiła darowizna auta.
 8. Oświadczenie darczyńcy o prawie do własności przedmiotu darowizny – darczyńca powinien zadeklarować, że jest prawowitym właścicielem darowanego pojazdu.
 9. Oświadczenie o braku wad prawnych darowanego przedmiotu – darczyńca powinien potwierdzić, że samochód nie jest obciążony żadnymi wadami prawymi.
 10. Oświadczenie obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny – obdarowany powinien potwierdzić, że przyjmuje darowany samochód lub inną rzecz.
 11. Podpisy stron – umowę darowizny należy podpisać zarówno przez darczyńcę, jak i obdarowanego.

Umowa darowizny nawet dla rodziny powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. W przypadku, gdy samochód należy do obojga rodziców, warto przygotować dodatkowe egzemplarze umowy.

Ważne! Należy pamiętać, że umowa darowizny niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. W przypadku błędów lub nieprawidłowości w umowie, może ona zostać uznana za nieważną. Najlepiej, żeby została sporządzona w obecności notariusza. Szczególnie istotne jest to w sytuacjach, gdy darowizna ma charakter spłaty zadłużenia lub dotyczy przedmiotu spornego w rodzinie. Może zostać ona sporządzona w formie akty notarialnego.

A jak powinna wyglądać dokument darowizny pojazdu? Gotowe wzory umowy do druku znajdziesz w Internecie w formacie pdf.

Procedura przekazania po podpisaniu umowy darowizny pojazdu

Poniżej opisujemy kolejne kroki, jakie należy wykonać w przypadku darowizny samochodu.

1. Zmiana właściciela pojazdu

Sporządzenie umowy darowizny to pierwszy krok w procesie przekazania pojazdu. Następnie należy przejść przez procedurę zmiany właściciela pojazdu. Zarówno darczyńca, jak i obdarowany mają obowiązek zgłoszenia zmiany właściciela oraz darowizny samochodu w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty na umowie.

2. Przerejestrowanie samochodu

Kolejnym krokiem jest wymiana dowodu rejestracyjnego. W nowym dowodzie rejestracyjnym należy umieścić dane nowego właściciela zgodne ze stanem faktycznym.

3. Formalności związane z polisą OC

Po zgłoszeniu zmiany właściciela w Wydziale Komunikacji, należy zgłosić darowiznę ubezpieczycielowi w biurze agenta ubezpieczeniowego. Należy to uczynić w terminie do 14 dni od daty darowizny. Zgłoszenie powinno zawierać datę, dane darczyńcy, numer polisy oraz dane pojazdu. Można to zrobić online za pomocą formularza lub drogą mailową. Ważne jest również odpowiednie ubezpieczenie samochodu. Umowa ubezpieczenia OC darczyńcy nie przedłuży się automatycznie, co może prowadzić do przerwy w ubezpieczeniu. Dlatego zaleca się zawarcie nowej umowy OC po przekazaniu samochodu, aby uniknąć ewentualnych kłopotów.

4. Podatek od darowizny samochodu

Podatek od darowizny jest unormowany prawnie w art. 888 Kodeksu Cywilnego. Istnieje jednak możliwość uniknięcia opodatkowania darowizny, jeśli zgłosi się jej przyjęcie do właściwego Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od daty przekazania przedmiotu oraz wartość samochodu nie przekracza określonej kwoty. Kwota wolna od podatku zależy od grupy podatkowej, do której należy obdarowany. Warto wiedzieć, że istnieją trzy grupy podatkowe, a dla każdej z nich określono kwotę wolną od podatku. Grupa zerowa obejmuje: małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Oni nie muszą płacić podatku od darowizny. Grupa I to natomiast małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie. Tutaj kwota wolna od podatku to 36 120 zł. Do II grupy podatkowej należą: rodzeństwo zstępnych, małżonki pasierbów, rodzeństwo rodziców, rodzeństwo małżonków, a kwota wolna od podatku wynosi: 27 090zł. Natomiast III grupa z innymi nabywcami ma kwotę wolną od podatku w wysokości 5733zł. Przekroczenie tych kwot oznacza obowiązek zapłacenia podatku od darowizny. 

Umowa darowizny samochodu – czym jest i jak ją sporządzić? Podsumowanie

Podsumowując, umowa darowizny pojazdu jest ważnym dokumentem przy przekazywaniu samochodu bezpłatnie. Warto zwrócić uwagę na wszystkie elementy umowy, aby uniknąć późniejszych problemów prawnych. Należy również pamiętać o zgłoszeniu zmiany właściciela pojazdu oraz właściwym ubezpieczeniu samochodu. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem.

Udostępnij