szkolawspolpracy.pl

Blog tematyczny o edukacji, rozwoju, pracy.

Praca

Kiedy można wziąć urlop w nowej pracy? 

Kiedy można wziąć urlop w nowej pracy? 

Jeśli właśnie zacząłeś nową pracę i myślisz o urlopie, w tym artykule znajdziesz wszystko na ten temat. Kiedy można wziąć urlop w nowej pracy, ile on wynosi i jak go wyliczyć – na wszystkie te pytania odpowiemy dokładnie. Niezależnie od tego czy masz styczność z pracą po raz pierwszy, czy chcesz wziąć urlop w pierwszym roku u nowego pracodawcy, czy całkiem zmieniasz branżę, zobacz ile dni urlopu wypoczynkowego ci przysługuje.

Agenda:

  1. Urlop wypoczynkowy w pierwszej pracy
  2. Urlop pracownika u nowego pracodawcy
  3. Zmiana pracy w kolejnym roku kalendarzowym a urlop
  4. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego 
  5. Kiedy można wziąć urlop w nowej pracy?

Urlop wypoczynkowy w pierwszej pracy

Każdy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego wraz z podjęciem się pierwszej pracy. Zgodnie z przepisami 153 § 1 Kodeksu Pracy przysługuje nam wtedy tzw. „urlop cząstkowy”. Wartość tego urlopu jest obliczana proporcjonalnie do wymiaru urlopu przysługującego za przepracowany rok, który wynosi 20 dni dla pracowników zatrudnionych do 10 lat oraz 26 dni dla tych, którzy pracują już ponad 10 lat. 

Pierwszy urlop nabywamy zatem wraz z upływem miesiąca pracy. Za każdy przepracowany miesiąc otrzymujemy 1/12 wymiaru urlopu, czyli 1,67 dnia urlopu. Pracodawca ma możliwość zaokrąglenia tej wartości do pełnego dnia urlopu przysługującego mu po przepracowaniu odpowiedniej liczby godzin.

Przykład: Jeśli pracownik rozpoczął pracę 1 września, to 30 września nabywa prawo do 1,67 dnia urlopu. Kolejne dni urlopu nabędzie po upływie każdego kolejnego miesiąca pracy. W ten sposób, po 12 miesiącach będzie miał prawo do pełnego wymiaru, czyli 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Warto zaznaczyć, że „miesiąc pracy” rozumiany jest jako okres zatrudnienia, a nie faktycznie przepracowany miesiąc. Nawet jeśli pracownik był przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, to i tak przysługuje mu 1,67 dnia urlopu za ten okres.

Jeśli zgłosimy pracownika do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu, będzie on miał prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia, bez konieczności oczekiwania na 30-dniowy okres wyczekiwania.

Urlop pracownika u nowego pracodawcy

Jeśli zmieniamy pracodawcę w trakcie roku kalendarzowego, to nabywamy prawo do urlopu proporcjonalnego za każdy zatrudniony miesiąc. Dotychczasowy pracodawca oblicza urlop za okres zatrudnienia u niego, a kolejny pracodawca rozpoczyna naliczanie urlopu od początku kolejnego miesiąca.

Przykład: Jeśli zakończyliśmy zatrudnienie u jednego pracodawcy 31 maja, a rozpoczęliśmy pracę u drugiego 1 czerwca, to dotychczasowy pracodawca obliczy nam urlop za maj, a nowy pracodawca rozpocznie naliczanie pierwszego urlopu wypoczynkowego od czerwca.

Zmiana pracy w kolejnym roku kalendarzowym a urlop

Jeśli zmieniamy pracodawcę w innym roku kalendarzowym niż ten, w którym podjęliśmy pierwsze zatrudnienie, to nabywamy prawo do pełnego wymiaru urlopu od początku nowego roku. Oznacza to, że od razu będziemy mieli dostęp do 20 dni urlopu, jeśli pracowaliśmy przez cały rok kalendarzowy (niezależnie od liczby dni przepracowanych).

Przykład: Jeśli podjęliśmy pierwszą pracę 1 czerwca 2023 roku, to po upływie każdego kolejnego miesiąca nabędziemy 1,67 dnia urlopu. Od 1 stycznia 2024 roku będziemy mieć prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, czyli 20 dni.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego 

Podczas urlopu wypoczynkowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Podstawę wynagrodzenia za ten okres uwzględnia się płacę zasadniczą oraz niektóre składniki zmienne. Czasami wysokość wynagrodzenia jest wyższa w zależności od stażu pracy, stanowiska i firmy.

Jeśli pracownik kończy współpracę z pracodawcą w trakcie roku kalendarzowego i nie ma możliwości wykorzystania należnego urlopu wypoczynkowego, pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu urlopowego.

Kiedy można wziąć urlop w nowej pracy?

Jednak kiedy możemy poprosić pracodawcę o urlop, gdy rozpoczynamy nową pracę? Wzięcie urlopu w nowej firmie zależy od wielu czynników, takich jak polityka urlopowania, umowa o pracę, harmonogram oraz awans w firmie. Zazwyczaj pracownicy mają prawo do wzięcia urlopu po określonym okresie zatrudnienia, na przykład po upływie pierwszych 6-12 miesięcy pracy. Niektóre firmy także wymagają, aby pracownik najpierw zgromadził pewną ilość dni urlopowych zanim będzie mógł z nich skorzystać. Istotny może być tutaj staż pracy oraz czy wcześniej pracownik korzystał z urlopu na żądanie. Ważne jest również omówienie terminu wynegocjowania urlopu z przełożonym lub działem kadr, aby upewnić się, że jest dostępny w wybranym terminie. Niestety po zbyt krótkim czasie pracy ( np. niepełnym miesiącu) nie przysługuje nam prawo do urlopu u nowego pracodawcy, gdyż zbyt mało przepracowaliśmy.

Podsumowanie

Podsumowując, prawo do urlopu wypoczynkowego nabywamy w zależności od okresu zatrudnienia. Przy pierwszej pracy w życiu nabywamy urlop cząstkowy, który naliczany jest proporcjonalnie do wymiaru urlopu przysługującego za przepracowany rok. Jeśli zmieniamy pracodawcę, obowiązują nas zasady dotyczące urlopu proporcjonalnego. Jeśli zmieniamy pracę w kolejnym roku kalendarzowym, nabywamy prawo do pełnego wymiaru wolnego od początku roku czyli 20 lub 26 dni urlopu. Podczas wypoczynku zachowujemy prawo do wynagrodzenia, a w przypadku braku możliwości wykorzystania wolnego, pracodawca wypłaca nam ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Udostępnij